• Välkommen
    lkommen Hassela Skåne startades 1998, sedan dess har vi utvecklat en rad preventiva verksamheter. Vi bygger broar mellan unga och vuxna på hemmaplan!

För barn och ungdomar handlar det om att få den unge att se sig själv som en del av samhället med förmåga att påverka omgivningen och sitt eget liv positivt. För vuxna handlar det om att våga vara vuxen, att våga stå kvar, att våga visa sin kärlek och omsorg.

Vi möter ungdomar individuellt i vårt mentorskap. Vi har lägenheter för ungdomar som vill prova på ett eget boende. Vi bor med ungdomar som behöver ett tryggt och utvecklande boende i vårt HVB-hem i Eslöv. 

Vårt arbete bedrivs av praktiskt engagerade människor med adekvat utbildning och med bred etnisk bakgrund med mottot: ”Det finns inga hopplösa människor – bara hopplösa situationer – och situationer kan förändras”.

Kvalitetsledningssystem

Hassela Skåne AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet och miljö, vi har utgått ifrån kraven i ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystem när vi har skapade systemen och har därefter lagt till kraven enligt SOSFS 2011:9.

Kvalitetsledningssystemet utesluter ISO 9001 krav 7.3 Konstruktion och utveckling samt 7.6 behandling av övervaknings- och mätutrustning.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering och interna revisioner.

Läs mer..

Våra verksamheter

Vi hjälper ungdomar att skapa sig ett schysst liv med schyssta kompisar och meningsfulla aktiviteter. Mentorskap är ett behovsanpassat individuellt öppenvårdskoncept som vänder sig till tjejer och killar i åldrarna 12-25 år. Tillsammans sätter vi upp mål för skola, fritid och familj och hjälper den unge att utvecklas positivt

Läs mer..

Hassela Mentorskap har utvecklat M.A.P (Mentorskapets Avvänjningsprogram) som är en sammansättning av olika välfungerande komponenter inom Hassela Skåne samt delar av Haschavvänjningsprogrammet (Hap).

Läs mer..

På Skomakaren tar vi emot både killar och tjejer i åldrarna 14-20 år som med stöd kan sköta skola eller praktik.
Syftet med vårt HVB-hem är att erbjuda ett familjärt boende för ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma eller som är i utsluss från behandling.

Läs mer..

Hassela Skånes stödboende vänder sig till unga vuxna i åldern 18-25 år. Vi tillhandahåller en möblerad enrumslägenhet och en personlig boendestödjare. Vårt uppdrag kommer från socialtjänsten och tillsammans gör vi en genomförandeplan med den unge.  Kring boendet finns ett tydligt regelverk och en beredskap dygnet runt som ungdomarna kan ringa till om det uppstår problem.

Vill du veta mer kontakta Sofia Möller på tel: 046-270 43 87

Läs mer..

Händelser

  • Ny verksamhet - Hassela Junior
    Öppenvårdsprogram för barn i mellanstadieålder Hassela Junior är ett behovsanpassat individuellt öppenvårdsprogram för barn i mellanstadieålder och deras föräldrar. Insatsen har som syfte att stabilisera en orolig situation och hitta nya hållbara rutiner. Vi vänder oss till socialtjänst, skola och andra...
    13 september 2013
    läs mer...