Dåtid

Vi på Hassela Skåne är stolta över vår historia, som sträcker sig så långt tillbaka som till 1960-talets Sverige. Hasselas grundare, K-A Westerberg, som då arbetade på en folkhögskola i Stockholm, såg att drogliberalismen, som drog som en våg över världen, förde med sig att många ungdomar behövde ett starkt stöd för att komma vidare i livet. 

Han startade då ett kollektiv i orten Hassela i Hälsingland, där det fanns personal dygnet runt för ungdomarna. Med en engagerad personal, ständig närvaro genom medlevarskap, varmt hjärta, regler och struktur i vardagen utvecklades en behandlingsmetod som byggde på medlevarskap och social fostran, vilket blev starten på ett stort antal Hasselakollektiv runt om i Sverige.

Hassela Skane om oss
Hassela Skane

Nutid

Idag är Hassela Skåne den enda behandlingsverksamhet i Sverige som har sina rötter i det ursprungliga Hassela. Hassela Skåne har under åren förvärvat stor och bred kunskap samt erfarenhet om hur barn, ungdomar och familjer fungerar. Idag arbetar vi uteslutande med öppenvård och har för närvarande fyra upphandlade behandlingsverksamheter i Skåne. Utöver det utför vi utredningar till socialtjänsterna samt erbjuder olika utbildningar.

Förutsättningarna i samhället har förändrats mycket under de femtio år som Hassela funnits och vi har anpassat vår verksamhet till de samhällsproblem och de levnadsvillkor som finns i Skåne under 2020-talet. Hassela Skåne har höjt utbildningsnivån oerhört mycket och anpassats till de krav som ställs på behandlingsinsatser idag. Utöver den klassiska målgruppen för Hassela, som historiskt sett varit ungdomar, har vi skapat verksamheter där vi har möjlighet att påbörja behandlingsarbete redan under småbarnsåren och arbeta med hela familjerna. 

Vi har fortfarande ett stort engagemang och all vår öppenvård idag har sin grund i den gamla tidens Hasselakollektiv. Vi vet att ett lyckat behandlingsarbete endast kan komma till stånd, när man lyckats skapa en relation och behandlingsallians. Medlevarskapet finns också kvar i form av att vi alltid finns tillgängliga för våra barn, ungdomar och familjer, en form av medlevarskap i öppenvård.

Hassela Skåne – En chans till förändring