STÖD TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR

Stöd till nyblivna föräldrar och/eller vårdnadshavare

Hassela Skåne erbjuder stöd inför förlossning och under första åren. Syftet med insatsen är att vägleda föräldrarna/vårdnadshavarna i den nya rollen. Vårt mål är att skapa en trygg tillvaro med barnets behov i centrum.

Genom vår långa erfarenhet har vi utformat ett arbetssätt där vi finns till för föräldrarna/vårdnadshavarna utifrån deras livssituation och villkor. Vi anpassar våra arbetstider efter föräldrarnas/vårdnadshavarnas behov.

Viktiga delar i vår metod är att skapa en bärande relation, att arbeta lösningsinriktat och med stor flexibilitet.

En styrka i vår verksamhet är att vi har möjlighet att matcha behandlare och insats utifrån parametrar som språk, kultur, ålder och kön.

Insatsen kan vara ett alternativ till tidig placering eller omhändertagande.

Samtal

  • Vägledande samtal
  • Miljöterapeutriska samtal
  • Utbildande samtal


Konkret deltagande i vardagen

  • Fungerande matruiner
  • Fungerande sömnrutiner
  • Utomhusvistelse
  • Säkerhetsutbildning och barn HLR
  • Omvårdnad
  • Stöd i kontakt med BVC och andra myndigheter

Tillgänglighet

Föräldrarna och vårdnadshavare kan vända sig till oss dygnet runt årets alla dagar.

Omfattning

Varierande omfattning, allt från några timmar i veckan till flera timmar varje dag.

Utformning

Insatsen utformas individuellt, utifrån socialtjänstens mål och vår kartläggning.