Utbildning

Hassela Skåne erbjuder utbildning kring droger, relationsskapandearbete samt bemötande.

Vi har utbildningar som riktar sig till:

  • Personalgrupper såsom fritidsledare, lärare, socialarbetare m.fl
  • Elever i grundskola, gymnasium.
  • Elever på folkhögskola och universitet.
  • Grupper av föräldrar

Arbete i skolan
Vi kan också gå in och arbeta mer intensivt i en klass under en
begränsad period för att motverka:

  • Mobbing
  • Droganvändande
  • Dålig stämning
  • Negativa grupperingar