...
Hassela Skåne

Ungdomsstöd Trelleborg

Ungdomsstöd Trelleborg

Hassela ungdomsstöd är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-24 år som är i behov av ungdomsstöd.

Ungdomar som hamnar i socialt utsatta situationer, såsom familjekonflikter, drogmissbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, hemmasittande eller skolsvårigheter. Insatsen riktar sig också till unga där Socialtjänsten överväger en placering eller unga på väg hem från en placering.

Samtalen är ett sätt att skapa förståelse, motivation och tilltro till att en förändring är möjlig. Samtalen sker ibland i samband med andra aktiviteter såsom matlagning, promenader och träning. Hassela Skåne har en stor kunskap om de ungas behov av tillit, tydlighet och struktur. Genom vår långa erfarenhet har vi utformat ett arbetssätt där vi finns till för familjerna utifrån deras livssituation och villkor. Tack vare detta, lyckas vi i stort sett alltid att skapa en arbetsallians. 

Man efter drogbehandling
Hassela Skane utbildning

Heterogen arbetsgrupp

Behandlarna arbetar lösningsorienterat ungdomsstöd, har en stor uthållighet och ger sig inte i första taget. Vi har en stor flexibilitet både i det dagliga arbetet och när det gäller matchning i de enskilda uppdragen. Våra behandlare består av en grupp välutbildade socionomer, behandlingspedagoger och kriminologer. Hassela Skåne arbetar aktivt för att arbetsgruppen ska vara heterogen, det vill säga en grupp som har olika erfarenheter och bakgrund. Denna rekryteringsstrategi underlättar matchningen i våra uppdrag. 

Kompetens
Behandlarna är vidareutbildade i bland annat FFT, rePULSE, MI, TMO, ART, Trappan och KBT. Hassela Skåne arbetar medvetet för att hålla en hög utbildningsnivå hos anställda och att vara uppdaterade inom ny relevant forskning.

Tillgänglighet
Alla Hassela Skånes behandlare finns tillgängliga för akuta situationer hela dygnet, året runt. Detta innebär en stor trygghet för den unge då det alltid finns någon att vända sig till vid behov.

Upphandlad vård 
Alla våra öppenvårdsverksamheter omfattas av det offentliga upphandlingsavtalet gällande vård och behandling i Skåne, Kronoberg och Halland. 

En resa som började år 1960

Ungdom Hassela Skane

Hassela Skåne har vuxit och utvecklats sedan starten på 1960-talet och fortsätter att vara en förebild inom stödverksamhet för unga. K-A Westerbergs, vår grundare, insiktsfulla observationer grundlade inte bara organisationens början utan även dess filosofi.

Hassela Skåne strävar idag efter att vara en plats där unga människor kan utvecklas och hitta meningsfulla vägar i livet. Genom åren har vi kontinuerligt anpassat vårt stöd för att möta de föränderliga behoven och utmaningarna som unga står inför. Vi tror på att skapa långsiktiga förändringar genom ett holistiskt synsätt, där varje individ betraktas som unik och värdig. Denna filosofi genomsyrar allt vi gör på Hassela Skåne. 

Umgängesinsats

Hassela stöttar barn 0-17 år, föräldrar och familjehem i samband med umgängen.

Behandling

Hassela Skåne fokuserar på att stödja återhämtning genom skräddarsydda behandlingsprogram.

Oppenvardsverksamhet Hassela Skane

Familjebehandling

Hassela familjebehandling ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år och deras familjer.

Utbildningar Hassela Skane

Ungdomsstöd

Hassela Ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-24 år.

Hassela Skåne öppenvård

Drogbehandling

Metoder och strategier som utformats för att stödja individer genom hela processen av att bryta sitt missbruk och återhämta sig.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Sofia Möller
VD & Föreståndare
Marco Whittle
Bitr. föreståndare
Patricia Lärk
Bitr. föreståndare
Ann-Charlotte Persson
HR & Ekonomi
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.