Hassela Skåne

Öppenvård Trelleborg

Öppenvård Trelleborg: Junior

Hassela Junior erbjuder öppenvård i Trelleborg som riktar sig till barn i åldern 7-12 år och deras familjer. En central aspekt av detta program är att föräldrar eller vårdnadshavare aktivt engagerar sig i behandlingsprocessen.

Varje familj tilldelas en dedikerad teamledare som tar ansvar för föräldraarbetet och samtidigt leder och strukturerar arbetet kring familjen. För barnet sker en matchning med en individuell behandlare om barnet är tillräckligt gammalt. Inom ramen för Hassela Junior öppenvård i Trelleborg ingår regelbundna strukturerade samtal med föräldern minst en gång i veckan, samt familjearbete som innefattar konkret deltagande i olika familjesituationer.

I den inledande fasen fokuserar arbetet främst på att etablera en stark relation och gemensamt med familjen identifiera vägar för att nå uppsatta mål. Med tiden övergår behandlingen till att motivera till långsiktig förändring, sätta tydliga gränser, och tillsammans med barnet och dess familj reflektera över mönster och handlingar.

Läs mer om vår öppenvårdsbehandling Junior

Hassela Skane Junior
Om oss Hassela Skane

Öppenvård Trelleborg: Ungdom

Hassela Ungdom erbjuder en behovsanpassad öppenvård i Trelleborg som riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år.

Till en början består arbetet främst av att skapa en relation och tillsammans med den unge hitta vägar att uppnå målen, för att sedan alltmer handla om att motivera till varaktig förändring, sätta gränser och att tillsammans med den unge reflektera över mönster och handlingar.

I vår öppenvård Ungdom lägger vi stor vikt vid meningsfulla samtal som fungerar som ett kraftfullt verktyg för att skapa förståelse, motivation och tilltro till att förändring är möjlig. Genom att integrera samtal med olika aktiviteter, så som matlagning, promenader och träning, strävar vi efter att skapa en tydligare struktur för ungdomarna. 

Vi samarbetar med andra aktörer kring den unge, såsom skola, arbetsplats, sjukvård, socialtjänst, BUP m.fl. och ser till att dessa kontakter fungerar samt att det som beslutas verkställs.

Läs mer om om vår öppenvårdsbehandling Ungdom

 

En resa som började redan år 1960

Ungdom Hassela Skane

Hassela Skåne har vuxit och utvecklats sedan starten på 1960-talet och fortsätter att vara en förebild inom stödverksamhet för unga. K-A Westerbergs, vår grundare, insiktsfulla observationer grundlade inte bara organisationens början utan även dess filosofi.

Hassela Skåne strävar idag efter att vara en plats där unga människor kan utvecklas och hitta meningsfulla vägar i livet. Genom åren har vi kontinuerligt anpassat vårt stöd för att möta de föränderliga behoven och utmaningarna som unga står inför. Vi tror på att skapa långsiktiga förändringar genom ett holistiskt synsätt, där varje individ betraktas som unik och värdig. Denna filosofi genomsyrar allt vi gör på Hassela Skåne. 

Umgängesinsats

Hassela stöttar barn 0-17 år, föräldrar och familjehem i samband med umgängen.

Behandling

Hassela Skåne fokuserar på att stödja återhämtning genom skräddarsydda behandlingsprogram.

Oppenvardsverksamhet Hassela Skane

Familjebehandling

Hassela familjebehandling ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år och deras familjer.

Utbildningar Hassela Skane

Ungdomsstöd

Hassela Ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-24 år.

Hassela Skåne öppenvård

Drogbehandling

Metoder och strategier som utformats för att stödja individer genom hela processen av att bryta sitt missbruk och återhämta sig.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Sofia Möller
VD & Föreståndare
Marco Whittle
Bitr. föreståndare
Patricia Lärk
Bitr. föreståndare
Ann-Charlotte Persson
HR & Ekonomi