Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år och som är färdiga med sin behandling. Det kan vara ungdomar vi haft i våra egna verksamheter men det kan även vara ungdomar som varit institutionsplacerade på annan ort och som i samband med hemflytt till Skåne, behöver stöd i fortsatt positiv utveckling.

Insatsen är individuell och anpassas efter de behov som finns. Det kan röra sig om stöd att upprätthålla rutiner, ordna med praktik eller skola, upprätthålla drogfrihet, att hjälpa till med att få familjerelationer att fungera, eller kanske att träna sig i att klara ett eget boende med allt vad det innebär.

Eftervården är individuellt anpassad efter den unges behov. Detta innebär att insatsen varierar innehållsmässigt för varje ungdom. Den unge gör upp en planering tillsammans med ansvarig personal och socialsekreterare. 

Vanliga punkter att arbeta med under eftervården brukar vara:

•    Fortsatt drogfrihet 

•    Meningsfull sysselsättning (praktik, jobb, skola etc.) Personal stöttar för att sysselsättningen ska fungera, till exempel genom att sköta kontakt med handledare på praktikplatsen eller mentor på skolan.

•    Behålla rutiner och struktur i vardagen (sömn, mat, träning med mera)

•    Att ha någon att vända sig till. Någon som stöttar och hjälper till med praktiska saker. Till exempel skjutsa, vägleda, fylla i papper, ta kontakt med olika aktörer/myndigheter osv.

•    Ta urinprov, vid behov.

•    Nätverksstöd

•    Individuella behov

•    Jobba för ansvarstagande och självständighet

•    Att någon alltid finns där

Vi erbjuder (precis som i alla våra insatser) jour dygnet runt. Detta för att vi på riktigt, vill innebära den trygghet vi vet att ungdomar på väg ut i ett självständigt liv, är i behov av.

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård