Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård

Hassela Skåne har sedan starten 1998 utvecklat en rad behandlande verksamheter för att möta upp det behov som finns runt barn och ungdomar, hos oss kan den unge få en trygg och stabil vuxenförebild som kan vägleda och stärka förutsättningarna till ett schyst och värdigt liv. Det handlar om att få den unge att se sig själv som en del av samhället med förmåga att påverka omgivningen och sitt eget liv positivt 

Våra öppna verksamheter riktar sig bl.a. till barn från 7 till 12 år och deras vårdnadshavare i Hassela Junior, vårt Mentorskap vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 25 år. M.A.P (Mentorskapets Avvänjningsprogram) har utvecklats för att möta upp ungdomar i åldrarna 16-24 år som vill komma ur olika typer av missbruk.

Vårt arbete bedrivs av praktiskt engagerade människor med adekvat utbildning och med bred etnisk bakgrund med mottot: ”Det finns inga hopplösa människor – bara hopplösa situationer – och situationer kan förändras”.