Hassela Skåne

Familjeproblem Malmö

Familjeproblem Malmö: Behandling Ungdom

I behov av stöd kring familjeproblem i Malmö? Hassela Skåne erbjuder en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år med familjeproblem. En förutsättning för insatsen är att föräldrarna/vårdnadshavarna aktivt deltar i behandlingsarbetet.

Familjen får en teamledare som ansvarar för föräldraarbetet samt leder och strukturerar arbetet kring familjeproblemet. Den unge i sin tur matchas med en egen familjebehandlare. Hassela behandling för familjeproblem i   arbetar för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll, i syfte att de ska kunna upprätta rimliga regler för den unge och kunna ta hand om alla olika delar av den unges välmående. Teamet ses regelbundet och lägger upp arbetet och ser till så man arbetar efter de gemensamma målen inom behandlingen. 

Till en början består arbetet främst av att skapa en relation och tillsammans med familjen hitta vägar att uppnå målen, för att sedan alltmer handla om att motivera till varaktig förändring, sätta gränser och att tillsammans med den unge och dess familj reflektera över mönster och handlingar kring familjeproblemet.

Inom behandlingen, sker sammarbete med andra aktörer kring familjerna, såsom skola, arbetsplats, sjukvård, socialtjänst, BUP m.fl. och ser till att dessa kontakter fungerar samt att det som beslutas verkställs. 

Läs mer om vår behandling.

Vårdtagare på familjehem
Pappa läser sagor

Familjeproblem Malmö: Behandling Mini

Hassela Mini är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till barn mellan 0-6 år med rådande familjeproblem i Malmö. En förutsättning för insatsen är att föräldrarna/vårdnadshavarna aktivt deltar i behandlingsarbetet.

Hassela Mini är en intensiv behandling som sker i hemmet. Upplägget skräddarsys för varje familj, med utgångspunkt i de mål socialtjänsten formulerat. Utifrån dem, gör behandlarna en kartläggning över, hur man kan arbeta tillsammans, samt vid vilka tider på dagen som familjeproblemet ter sig är som mest. Mycket av arbetet i familjer med så här små barn, sker i form av konkret deltagande i familjesituationer.

Hassela Mini behandling arbetar till viss del även med observationer, för att kunna spegla föräldrarna i hur en situation uppstått och hur man löste den. Nästa steg blir att sedan tillsammans fundera vidare kring hur man skulle ha kunnat göra annorlunda, i syfte att få ett annat resultat. Behandlarna får mycket information utifrån att man är med så pass mycket i familjens vardag. Den informationen använder vi sedan i samtal och konkreta situationer.

Läs mer om vår familjebehandling Mini

En resa som började år 1960

Ungdom Hassela Skane

Hassela Skåne har vuxit och utvecklats sedan starten på 1960-talet och fortsätter att vara en förebild inom stödverksamhet för unga. K-A Westerbergs, vår grundare, insiktsfulla observationer grundlade inte bara organisationens början utan även dess filosofi.

Hassela Skåne strävar idag efter att vara en plats där unga människor kan utvecklas och hitta meningsfulla vägar i livet. Genom åren har vi kontinuerligt anpassat vårt stöd för att möta de föränderliga behoven och utmaningarna som unga står inför. Vi tror på att skapa långsiktiga förändringar genom ett holistiskt synsätt, där varje individ betraktas som unik och värdig. Denna filosofi genomsyrar allt vi gör på Hassela Skåne. 

Umgängesinsats

Hassela stöttar barn 0-17 år, föräldrar och familjehem i samband med umgängen.

Behandling

Hassela Skåne fokuserar på att stödja återhämtning genom skräddarsydda behandlingsprogram.

Oppenvardsverksamhet Hassela Skane

Familjebehandling

Hassela familjebehandling ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år och deras familjer.

Utbildningar Hassela Skane

Ungdomsstöd

Hassela Ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-24 år.

Hassela Skåne öppenvård

Drogbehandling

Metoder och strategier som utformats för att stödja individer genom hela processen av att bryta sitt missbruk och återhämta sig.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Sofia Möller
VD & Föreståndare
Marco Whittle
Bitr. föreståndare
Patricia Lärk
Bitr. föreståndare
Ann-Charlotte Persson
HR & Ekonomi