Hassela Skåne

Drogbehandling Trelleborg

Drogbehandling Trelleborg: MAP-behandling för varaktiga resultat

Hassela MAP drogbehandling i Trelleborg utgör en flexibel och effektiv vårdform för ungdomar mellan 16-24 år som befinner sig i ett aktivt missbruk där en vanlig behandlingskontakt inte räcker till. Socialtjänsten skall ha gjort bedömning att den unge kan klara behandling i öppenvård på hemmaplan. 

Alla deltagare på Hassela MAP genomgår en individuell kartläggning under de två första veckorna. Syftet med denna kartläggning är att utforma en personlig behandlingsplan. Kommande tio veckor består utav intensivt behandlingsarbete, deltagarna hämtas på morgonen och deltar i verksamheten under hela dagen. Här skapas en gemenskap genom matlagning, träning och social samvaro. Hassela MAP drogbehandling i Trelleborg arbetar alltid med drogsamtal med deltagarna i syfte att motivera till varaktig förändring. 

Läs mer om vår MAP-drogbehandling

Hassela Skane akuta situationer
Samtal vid drogbehandling

Samtal ger stöd in i vuxenlivet

Samtalen är en del i arbetet för att identifiera, mönster och handlingar samt reflektera över dessa. Dessa syftar till att deltagaren ska hitta sin inre förmåga, för att kunna ändra ett beteende. Samtalen leder deltagaren i resan mot att formas in i vuxenlivet med rätt verktyg för att bli empatiska individer som kan fatta genomtänkta beslut.

Deltagarna får under perioden kortare utbildningar i syfte att lära sig mer om samhället. Till exempel inom kriminologi, HLR, kost & träning, sex & samlevnad samt etik och moral. Utbildningarna skapar möjlighet för deltagarna att arbeta med sig själva, sin syn på samhället samt att reflektera över eventuella fördomar.

Deltagarna genomgår även Hassela Skånes ledarutbildning och erhåller ett diplom efter avslutad utbildning. Behandlingen avslutas med fem veckors praktik eller skola. Under denna tid deltar de fortfarande i alla schemalagda aktiviteter med övriga deltagare i Hassela MAP drogbehandling. Efter praktikperioden finns det möjlighet att förlänga den under pågående eftervård.

Läs mer om vår MAP-drogbehandling

En resa som började år 1960

Ungdom Hassela Skane

Hassela Skåne har vuxit och utvecklats sedan starten på 1960-talet och fortsätter att vara en förebild inom stödverksamhet för unga. K-A Westerbergs, vår grundare, insiktsfulla observationer grundlade inte bara organisationens början utan även dess filosofi. 

Hassela Skåne strävar idag efter att vara en plats där unga människor kan utvecklas och hitta meningsfulla vägar i livet. Genom åren har vi kontinuerligt anpassat vårt stöd för att möta de föränderliga behoven och utmaningarna som unga står inför. Vi tror på att skapa långsiktiga förändringar genom ett holistiskt synsätt, där varje individ betraktas som unik och värdig. Denna filosofi genomsyrar allt vi gör på Hassela Skåne. 

Umgängesinsats

Hassela stöttar barn 0-17 år, föräldrar och familjehem i samband med umgängen.

Behandling

Hassela MAP utgör en flexibel och effektiv vårdform för ungdomar som befinner sig i ett aktivt missbruk.

Oppenvardsverksamhet Hassela Skane

Familjebehandling

Hassela familjebehandling ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år och deras familjer.

Utbildningar Hassela Skane

Ungdomsstöd

Hassela Ungdom är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-24 år.

Hassela Skåne öppenvård

Drogbehandling

Metoder och strategier som utformats för att stödja individer genom hela processen av att bryta sitt missbruk och återhämta sig.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Sofia Möller
VD & Föreståndare
Marco Whittle
Bitr. föreståndare
Patricia Lärk
Bitr. föreståndare
Ann-Charlotte Persson
HR & Ekonomi