Under veckan har några ungdomar och behandlare från Hassela Mentorskap varit ute till havs och fiskat. 

Väldigt uppskattad aktivitet av ungdomarna.

 

Under veckan har personal från Hassela Skåne haft extern handledning med Magnus Tapper.

Personal från Hassela Skåne deltog i en brandövning för att säkerställa kunskaper vid brand.

Underkategorier

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård