Den 29/10 höll två personal från Hassela Skåne utbildning i Hasselas Ledarutbildning till personal som arbetar inom Hassela Skåne och Hassela Solidaritet. 
Vi hade en lärorik dag där personalen fick en fördjupning utifrån ett behandlingssyfte och en förståelse för på vilket sätt vi använder oss av Ledarutbildningen. 

Ondagen 16/10 besökte vi Söderslätts flygklubb och tittade på flygplan.

Barnen fick även lära sig hur en vanlig dag kan se ut för en pilot.

Idag har personal från Hassela Skåne varit på Barnahus i Lund.

Vi fick bland annat höra om barn som blir sexuellt utsatta, misshandlade eller barn som utför sexuella handlingar på andra barn.

Väldigt intressant dag.

Idag har vi haft planeringsdag där vi bl.a. utifrån våra samt uppdragsgivarnas utvärderingar gått igenom vad vi gjort bra under året och vad vi kan bli ännu bättre på! 

Personalgruppen har även presenterat sina utbildningar och hur vi kan använda oss mer av dessa i våra uppdrag. 

Utöver detta har vi även njutit av den fantastiska utsikten, lunchen och såklart sällskapet.

Hoppas ni har haft en lika fin måndag 😊!

Underkategorier

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård