Den 24-25/9 var det HLR-kongressen i Stockholm.

Hassela Skåne hade såklart personal på plats och uppdaterades på den senaste tidens forskning .

 

Roliga nyheter från oss på Hassela Skåne! Fr.o.m. hösten 2019 går vi in i ett samarbete med Helamalmö💜 på Nydala! 

Vi har samarbetat i olika (mer informella) former tidigare, men Hasselas konkreta arbete på Nydala kommer bl.a. att innebära: 

____

Ledarresurser på plats på Mötesplats Helamalmö.

____

Fortbildning av personal i frågor som rör lågaffektivt bemötande och relationsskapande arbete. 

____

Möjlighet till en första kontakt med ungdomar och familjer som hamnat utanför samhällets skyddsnät. Informera, stötta och slussa familjerna vidare. Hjälpa till med kontakt med socialtjänst, skola, psykiatri och andra insatser. 

____

Möjligheter till en kostnadsfri första behandlings-/samtalsserie utifrån specifik problematik, såsom kriminalitet, droger, sexuell ohälsa, m.m.

____

Möjligheter till studenter inom socialt arbete (och även andra utbildningar) att få en introduktion/ett samtal i hur relationsskapande socialt förändringsarbeten går till i praktiken. 

____

Att tillsammans Helamalmö och andra organisationer/aktörer föra fram behoven som finns i de utsatta områdena och komma med konkreta förändrings-/inkluderingsförslag som är relevanta och genomförbara. 

____

Att tillsammans med Helamalmö och andra organisationer/aktörer vara en samhällsaktör i syfte att påverka beslutsfattare/politiker att göra kloka, långsiktiga satsningar i utsatta områden i Malmö. 

Vi ser verkligen fram emot att skrida till handling tillsammans!

Nu kör vi! 

 

Var tredje vecka har Hassela Juniors Föräldrateam extern handledning och fortbildning i psykosociala frågor.

Vår handledare heter Anneli Holmgren.

 

Nu avslutade vi sommarlovet på Tivoli med mentorskapsgruppen. Vi fick en fantastisk dag med många skratt och roliga minnen.

 

 

Underkategorier

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård