Sydsvenskan bjöd in till en kväll med samtal och debatt om våldet i Malmö.

Hur stoppar man nyrekrytering till de kriminella gängen?

Personal från Hassela Skåne var på plats och lyssnade på panelen samt politiker som diskuterade dessa ämnen.

Den 29/10 har personal från Hassela Skåne varit på utbildning och fördjupat sig i Barn med autism, där duktiga psykologer, specialpedagoger, logopeder, 

arbetsterapeuter och kuratorer från habiliteringen i Malmö berättade om vad autism är.

Anpassningar i vardagen, samspel och kommunikation samt "annorlunda familjeliv".

En mycket intressant och lärorik dag.

Den 29/10 höll två personal från Hassela Skåne utbildning i Hasselas Ledarutbildning till personal som arbetar inom Hassela Skåne och Hassela Solidaritet. 
Vi hade en lärorik dag där personalen fick en fördjupning utifrån ett behandlingssyfte och en förståelse för på vilket sätt vi använder oss av Ledarutbildningen. 

Ondagen 16/10 besökte vi Söderslätts flygklubb och tittade på flygplan.

Barnen fick även lära sig hur en vanlig dag kan se ut för en pilot.

Underkategorier

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård