Hassela Skåne har varit på ett arrangemang av Rädda Barnen i samarbete med UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum och lärt oss mer om hur vi kan jobba med materialet Stopp! Min kropp!

Väldigt lärorikt och vi fick med oss massa material som vi kan använda oss av i arbetet med barn och ungdomar.

Gå gärna in på Rädda Barnens hemsida och ladda ned pdf filen ”Vägledning - Stopp! Min kropp” som finns tillgänglig för alla och är viktig för oss vuxna att ha med oss i vardagen både som privatpersoner och yrkesverksamma! 

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård