Den 29/10 har personal från Hassela Skåne varit på utbildning och fördjupat sig i Barn med autism, där duktiga psykologer, specialpedagoger, logopeder, 

arbetsterapeuter och kuratorer från habiliteringen i Malmö berättade om vad autism är.

Anpassningar i vardagen, samspel och kommunikation samt "annorlunda familjeliv".

En mycket intressant och lärorik dag.

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård