Den 29/10 höll två personal från Hassela Skåne utbildning i Hasselas Ledarutbildning till personal som arbetar inom Hassela Skåne och Hassela Solidaritet. 
Vi hade en lärorik dag där personalen fick en fördjupning utifrån ett behandlingssyfte och en förståelse för på vilket sätt vi använder oss av Ledarutbildningen. 

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård