Vi på Hassela Skåne arbetar som vanligt...

 

Vi försöker, trots Covid-19, att arbeta så mycket som möjligt precis som vanligt i våra uppdrag.

Vi har vidtagit vissa försiktighetsåtgärder för att, precis som resten av samhället, bidra till att skydda riskgrupperna.

  • Vi har ställt in alla större gemensamma aktiviteter för både barn och ungdomar
  • Vi ser till att både vi och barnen/ ungdomarna har en noggrann handhygien
  • Vi försöker, i möjligaste mån, träffa våra barn, ungdomar och föräldrar utomhus - "Walk-and-talk"
  • Vi stöttar samtliga barn och ungdomar som är hemma från skolan antingen p.g.a. distansundervisning eller sjukdom med skolarbetet. Vi ser till så skoldatorer, inloggningar och uppgifter är i ordning
  • Vi använder oss av digitala lösningar, såsom Skype och Zoom, för att kunna ha kontakt även när våra barn/ ungdomar/ familjer är sjuka
  • Är familjerna alltför sjuka för att vilja/ orka ha kontakt med oss, lägger vi tiden på övriga uppdrag så de får lite extra - och gör tvärtom när läget ändrar sig
  • Vi hjälper dem som tillhör riskgrupper att handla eller andra praktiska saker som behöver ordnas
  • ....och självklart är även vi hemma när vi är sjuka eller har symptom - men vi är många och har inga problem att hinna med att hjälpa varandra i de olika uppdragen

Vi önskar att Coronapandemin ska blåsa över utan att det får för stora konsekvenser för enskilda människor men också att hela vårt samhälle skall klara detta och bidra med omtanke och solidaritet till varandra.

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård