Kontakt

Kontaktformulär

Skicka ett mail
(frivilligt)

Annan information

Annan information:

Här kan du lämna synpunkter och förslag på förbättringar. Vi strävar efter att skyndsamt bearbeta dina synpunkter och förslag. Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig snarast och meddelar om dina synpunkter lett till eller kommer att leda till åtgärder. Kontaktuppgifter: (lämnas om du önskar återkoppling)

Behandling av personuppgifter

Dina lämnade uppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggningen av synpunkten/klagomålet i enlighet med bestämmelserna i PUL, (Personuppgiftslagen)