Hassela Skåne samlar in enbart de uppgifter som verksamheten behöver, vi säkerställer att de är korrekta och att den som lämnar dem informeras om hur denne kan återta eller korrigera uppgifter som inhämtas. Vi dokumenterar samtycket att behandla uppgifterna, etablerar rutiner för att rensa ut och radera uppgifter som inte får behandlas och klargör för alla i verksamheten vem i verksamheten som har det ansvaret. Vi begränsar tillträdet till uppgifterna och skapar rutiner för vem som behöver vara behörig att se vilka uppgifter.